Naddatki wymiarowe
wynikające ze stosowania środków ochrony rąk

Rękawice o cechach ochronnych

Rękawice o cechach ochronnych obejmują rękawice robocze i ochronne:

 • Rękawice robocze zabezpieczają kończyny górne tylko przed zabrudzeniem
 • Rękawice ochronne chronią dłoń lub część dłoni i część przedramienia oraz ramienia pracownika przed jednym lub wieloma zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy. 

Rękawice o cechach ochronnych dzieli się według różnych kryteriów, tj. ze względu na konstrukcję (technologię wytwarzania i zastosowane surowce) i przeznaczenie.

Według technologii wytwarzania i zastosowanych surowców rękawice o cechach ochronnych dzieli się na:

 • dzianinowe (w tym dzianinowe powlekane powierzchniowo i punktowo)
 • skórzane
 • tkaninowe
 • z materiałów łączonych np. skórzano-tkaninowe.

Ponadto konstrukcja rękawic może być:

 • wielowarstwowa (składająca się więcej, niż z 1 warstwy – przy czym warstwy te są ze sobą połączone do pewnego stopnia)
 • kompozytowa (wykonana z różnych materiałów).

W zależności od przeznaczenia rękawic o cechach ochronnych stosuje się odpowiednie surowce spełniające wymagania ochrony przed danym zagrożeniem.

Rękawice o właściwościach ochronnych sklasyfikowane jest według zagrożeń przed którymi stanowią ochronę.

Według zagrożeń stosuje się następujący podział rękawic ochronnych:

 • rękawice chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi
 • rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi (ochrona przed ciepłem i zimnem)
 • rękawice chroniące przed czynnikami chemicznymi i biologicznymi.

Więcej informacji: https://soi-info.ciop.lodz.pl/3-specyfika-zagrozen-i-dobor-srodkow-ochrony-rak/

Wymagania normatywne i stosowane oznakowanie

Każdą rękawice ochronną należy oznakować poprzez:

 • podanie nazwy,
 • znaku towarowego lub identyfikacji producenta w inny sposób,
 • oznaczenie rękawicy (nazwa handlowa/kod),
 • oznaczenie wielkości.

Do identyfikacji właściwości ochronnych stosuje się znaki graficzne zwane piktogramami. Powyżej piktogramu znajduje się numer normy odniesienia.

PN-EN ISO 21420:2020-09 Rękawice ochronne, Wymagania ogólne i metody badań

Norma wskazuje na wymagania ogólne oraz procedury badania z zakresu konstrukcji rękawicy, nieszkodliwości oraz komfortu:

 1. Komfort i skuteczność (wymiary, zręczność manualna)
 2. Komfort i oddychalność (przepuszczalność pary wodnej/absorpcja pary wodnej)).

Punkt 4.2 powyższej normy wskazuje na wymagania ogólne z zakresu m.in. nieszkodliwości rękawic ochronnych, uwzględniając badania, którą będą ją potwierdzać (np. wyznaczenie pH, oznaczenie zawartości chromu, barwników azowych, WWA, niklu i wielu innych. Jako wymagania dodatkowe, wskazuje na właściwości elektrostatyczne, które muszą być zapewnione w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem zgodnie z EN 16350. Przy napięciach do 1kV dopuszczalne jest stosowanie rękawic jedynie jako środka bezpieczeństwa, w pozostałych przypadkach należy stosować rękawice elektroizolacyjne (zaliczane do ŚOI kategorii III).

Wyróżnia się pięć kategorii rękawic elektroizolacyjnych zależnie od dodatkowych właściwości:

 • kat. A – rękawice odporne na działanie kwasu
 • kat. H – rękawice odporne na działanie oleju
 • kat. Z – rękawice odporne na działanie ozonu
 • kat. R – rękawice odporne na działanie kwasu, oleju, ozonu
 • kat. C – rękawice odporne na działanie skrajnie niskiej temperatury

Produkowane są w klasach 00, 0, 1 dla rękawic kompozytowych oraz 1, 2, 3 dla rękawic kompozytowych długich.

PN-EN 388+A1:2019-01

Rękawice ochronne chroniące przed zagrożeniami mechanicznymi

Rękawice ochronne spełniające wymagania tej normy należą do kategorii II ryzyka i zapewniają ochronę przed co najmniej jednym z następujących zagrożeń: ścieranie, przecięcie, rozdzieranie, przekłucie (rękawice muszą spełniać co najmniej 1 poziom skuteczności w odniesieniu do co najmniej jednego parametru). Rękawice spełniające wymagania tej normy powinny być bezwzględnie stosowane w przypadku ryzyka uszkodzeń mechanicznych, których skutki są poważniejsze niż powierzchniowe. W praktyce do wszystkich prac w przemyśle wymagających ochrony rąk powinno się stosować rękawice spełniające wymagania normy.

PN-EN 381-11:2005

Odzież ochronna dla użytkowników pilarek łańcuchowych przenośnych - Część 11: Wymagania dotyczące ochraniaczy górnych części tułowia Wymagania dla rękawic chroniących przed przecięciem piłą łańcuchową.

Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed przecięciami piłą łańcuchową. Rękawica spełniająca tą normę powinna być oznaczona piktogramem przy którym powinna być umieszczona cyfra oznaczająca klasę ochrony czyli klasę prędkości łańcucha, przy której wykazano odporność rękawic na przecięcie.

PN-EN 1082-3:2003

Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi - Część 3: Badanie przecięcia tkanin, skór i innych materiałów przy uderzeniu nożem Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciami i ukłuciami nożami ręcznymi.

Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice przeznaczone do ochrony rąk przy pracy z nożami ręcznymi. Głównie dotyczy prac wykonywanych w rzeźniach, przetwórstwie mięsnym, przemyśle tworzyw sztucznych. Rękawice spełniające wymagania tej normy powinny być oznakowane piktogramem. Przy piktogramie nie stosuje się oznaczeń literowych ani cyfrowych.

PN-EN 14328:2007

Odzież ochronna - Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem - Wymagania i metody badania Rękawice i ochrony ramion chroniące przed przecięciem nożami z napędem.

Norma opisuje wymagania jakie muszą spełnić rękawice przeznaczone do ochrony rąk przy pracach z nożami z własnym napędem. W przypadku tej normy nie stosuje się specjalnych znaków graficznych oznaczających rodzaj zagrożenia.

PN-EN 407:2020-10

Rękawice ochronne oraz inne środki ochrony rąk przed zagrożeniami termicznymi (gorąco i/lub ogień) Rękawice chroniące przed zagrożeniami termicznymi - ochrona przed ciepłem

Norma definiuje właściwości termiczne rękawic chroniących przed wysokimi temperaturami i/lub płomieniami. Jednocześnie w przypadku rękawic chroniących przed zagrożeniami termicznymi wymagany 1 poziom wytrzymałości na rozdzieranie zgodnie z normą EN 388.

Rękawice ochronne zgodne z normą EN 407 powinny być trudnopalne. Materiał rękawicy powinien przekazywać ciepło powoli, aby zagwarantować odpowiednią ochronę przed promieniowaniem cieplnym, ciepłem konwekcyjnym oraz ciepłem kontaktowym. Poza tym rękawica taka musi wykazywać odporność termiczną (brak kurczenia, topnienia, lub rozkładu pod wpływem wysokich temperatur). 

Zagrożenia mechaniczne
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa ze wzmocnieniami palców i śródręcza (tkanina, skóra zwierzęca)
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa ze wzmocnieniami palców i śródręcza (tkanina, skóra zwierzęca)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej ze wzmocnieniami palców i śródręcza (tkanina, skóra zwierzęca)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.4 0.7
NW do szerokości ręki dla X1 1.0 1.4
NW do obwodu ręki dla O1 5.0 6.1
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.8 1.6
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 0.8 1.1
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 1.7 2.5
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa ze wzmocnieniami palców, śródręcza oraz kostek (tkanina)
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa ze wzmocnieniami palców, śródręcza oraz kostek (tkanina)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej ze wzmocnieniami palców, śródręcza oraz kostek (tkanina)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.6 0.9
NW do szerokości ręki dla X1 2.0 2.8
NW do obwodu ręki dla O1 8.0 8.7
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.4 0.7
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 0.5 0.8
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 2.9 3.2
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa o podwyższonych właściwościach ergonomicznych (tkanina)
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa o podwyższonych właściwościach ergonomicznych (tkanina)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej o podwyższonych właściwościach ergonomicznych (tkanina)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.5 0.8
NW do szerokości ręki dla X1 3.0 3.5
NW do obwodu ręki dla O1 7.6 8.2
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.6 0.9
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 0.7 0.9
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 3.8 4.5
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa częściowo opowlekana (dzianina)
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa częściowo powlekana (dzianina)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej częściowo opowlekanej (dzianina)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.3 0.6
NW do szerokości ręki dla X1 1.6 2.0
NW do obwodu ręki dla O1 4.0 5.1
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.3 0.6
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 0.7 0.9
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 2.5 3.4
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa o podwyższonych właściwościach mechanicznych dla strażaków (skóra zwierzęca, dzianina)
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa o podwyższonych właściwościach mechanicznych dla strażaków (skóra zwierzęca, dzianina)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej o podwyższonych właściwościach mechanicznych dla strażaków (skóra zwierzęca, dzianina)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.3 0.6
NW do szerokości ręki dla X1 1.6 2.0
NW do obwodu ręki dla O1 4.0 5.1
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.3 0.6
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 0.7 0.9
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 2.5 3.4
Zagrożenia termiczne – niska temperatura
Rękawica o cechach ochronnych jednopalcowa (tkanina z warstwą izolacyjną)
Rękawica o cechach ochronnych jednopalcowa (tkanina z warstwą izolacyjną)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych jednopalcowej (tkanina z warstwą izolacyjną)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 1.0 1.2
NW do szerokości ręki dla X1 2.8 3.4
NW do obwodu ręki dla O1 9.5 10.2
NW do długości palców/palec nr 1 kciuk dla Y2 0.9 1.4
NW do szerokości palców/palec nr 1 kciuk dla X2 1.2 1.9
NW do obwodu palców/palec nr 1 kciuk dla O2 6.5 7.2
Rękawica o cechach ochronnych dwupalcowa (tkanina z warstwą izolacyjną, skóra zwierzęca)
Rękawica o cechach ochronnych dwupalcowa (tkanina z warstwą izolacyjną, skóra zwierzęca)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych dwupalcowej (tkanina z warstwą izolacyjną, skóra zwierzęca)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.7 1.0
NW do szerokości ręki dla X1 3.4 4.2
NW do obwodu ręki dla O1 8.8 9.3
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 1.5 2.0
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 1.2 1.6
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 3.5 3.7
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa (tkanina z warstwą izolacyjną)
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa (tkanina z warstwą izolacyjną)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej (tkanina z warstwą izolacyjną)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.6 0.8
NW do szerokości ręki dla X1 1.8 2.6
NW do obwodu ręki dla O1 9.1 10.0
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.6 0.9
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 0.7 1.0
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 2.4 3.3
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa powlekana (dzianina)
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa powlekana (dzianina)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej powlekanej (dzianina)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.5 0.9
NW do szerokości ręki dla X1 2.1 2.8
NW do obwodu ręki dla O1 8.0 8.7
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.5 0.8
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 0.5 0.7
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 2.8 3.3
Zagrożenia termiczne – wysoka temperatura
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa z przedłużonym mankietem (skóra zwierzęca)
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa z przedłużonym mankietem (skóra zwierzęca)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej z przedłużonym mankietem (skóra zwierzęca)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 1.2 1.5
NW do szerokości ręki dla X1 3.9 4.7
NW do obwodu ręki dla O1 11.3 12.5
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.8 1.3
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 1.2 1.6
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 4.5 5.2
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa (skóra zwierzęca, dzianina)
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa o podwyższonych właściwościach ergonomicznych (skóra zwierzęca, dzianina)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej o podwyższonych właściwościach ergonomicznych (skóra zwierzęca, dzianina)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.5 1.0
NW do szerokości ręki dla X1 2.2 2.9
NW do obwodu ręki dla O1 8.0 9.0
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.5 0.9
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 0.6 0.8
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 1.6 2.3
Rękawica o cechach ochronnych jednopalcowa (tkanina oraz tkanina metalizowana)
Rękawica o cechach ochronnych jednopalcowa (tkanina oraz tkanina metalizowana)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych jednopalcowej (tkanina oraz tkanina metalizowana)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.5 0.9
NW do szerokości ręki dla X1 3.7 5.4
NW do obwodu ręki dla O1 10.8 12.0
NW do długości palców/palec nr 1 kciuk dla Y2 0.7 1.1
NW do szerokości palców/palec 1 kciuk dla X2 4.5 5.3
NW do obwodu palców/palec nr 1 kciuk dla O2 7.1 9.1
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa (tkanina metalizowana)
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa (tkanina metalizowana)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej (tkanina metalizowana)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 1.0 1.8
NW do szerokości ręki dla X1 5.2 6.2
NW do obwodu ręki dla O1 15.0 16.4
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.8 1.4
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 2.2 2.9
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 3.9 4.7
Zagrożenia chemiczne
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa całogumowa na podkładzie dzianinowym z przedłużonym mankietem polimerowym
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa całogumowa na podkładzie dzianinowym z przedłużonym mankietem polimerowym
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej całogumowej na podkładzie dzianinowym z przedłużonym mankietem polimerowym
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.4 0.6
NW do szerokości ręki dla X1 0.8 1.4
NW do obwodu ręki dla O1 4.0 4.7
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.5 0.7
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 0.4 0.7
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 2.0 2.6
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa całogumowa na podkładzie dzianinowym z mankietem (tkanina powlekana)
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa całogumowa na podkładzie dzianinowym z mankietem (tkanina powlekana)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej całogumowej na podkładzie dzianinowym z mankietem (tkanina powlekana)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.3 0.5
NW do szerokości ręki dla X1 0.6 1.0
NW do obwodu ręki dla O1 3.5 4.4
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.2 0.6
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 0.3 0.5
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 0.9 1.6
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa całogumowa na podkładzie tkaninowym (tkanina drapana) z mankietem (tkanina powlekana)
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa całogumowa na podkładzie tkaninowym (tkanina drapana) z mankietem (tkanina powlekana)
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej całogumowej na podkładzie tkaninowym (tkanina drapana) z mankietem (tkanina powlekana)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.5 0.8
NW do szerokości ręki dla X1 1.3 2.0
NW do obwodu ręki dla O1 6.7 7.4
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.3 0.7
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 0.6 0.8
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 2.0 2.6
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa całogumowa z wykończeniem antypoślizgowym na podkładzie dzianinowym
Rękawica o cechach ochronnych pięciopalcowa całogumowa z wykończeniem antypoślizgowym na podkładzie dzianinowym
Kalkulator naddatków wymiarowych
rękawicy o cechach ochronnych pięciopalcowej całogumowej z wykończeniem antypoślizgowym na podkładzie dzianinowym
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, o1, y2, x2, o2
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, O1, Y2, X2, O2
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do długości ręki dla Y1 0.3 0.5
NW do szerokości ręki dla X1 0.4 0.7
NW do obwodu ręki dla O1 3.5 4.4
NW do długości palców/palec nr 2 wskazujący dla Y2 0.2 0.4
NW do szerokości palców/palec nr 2 wskazujący dla X2 0.3 0.5
NW do obwodu palców/palec nr 2 wskazujący dla O2 0.9 1.5

Więcej informacji o środkach ochrony kończyn górnych