Naddatki wymiarowe
wynikające ze stosowania zintegrowanych środków ochrony

Zintegrowane środki ochrony indywidualnej

Podstawowym przeznaczeniem określonych rodzajów środków ochrony indywidualnej jest funkcja ochrony wybranych części lub całego ciała oraz zabezpieczenia przed niebezpiecznymi zdarzeniami (np. środki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości lub odzież o intensywnej widzialności). Z tego względu podstawowy podział środków ochrony indywidualnej uwzględnia:

 • odzież ochronną (w tym odzież izolującą)
 • obuwie ochronne
 • rękawice ochronne
 • sprzęt ochrony układu oddechowego
 • ochronniki słuchu
 • przemysłowe hełmy ochronne
 • ochrony oczy (w tym ochrony oczu i twarzy)
 • sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości.

W celu prawidłowego zabezpieczenia pracownika na stanowisku pracy, na którym występujące zagrożenia (często kilka zagrożeń jednocześnie), należy wyeliminować lub ograniczyć z wykorzystaniem więcej niż jednego z rodzajów wymienionych powyżej środków ochrony indywidualnej stosuje się adekwatne do zagrożeń środki ochrony indywidualnej. W warunkach przemysłowych konieczne jest stosowanie takich środków ochrony indywidualnej jak odzież, obuwie, rękawice i przemysłowe hełmy ochronne, a niejednokrotnie również sprzęt ochrony układu oddechowego, ochrony oczu, ochronniki słuchu oraz sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości. Jednoczesne zastosowanie praktycznie wszystkich rodzajów środków ochrony indywidualnej wymaga pełnej kompatybilności. Zastosowane środki nie mogą powodować jakichkolwiek konfliktów w ich użytkowaniu, które mogłyby skutkować utratą lub obniżeniem parametrów ochronnych i użytkowych.

W celu uniknięcia konfliktów w użytkowaniu oraz zapewnienia pełnej kompatybilności projektanci środków ochrony indywidualnej integrują wybrane elementy środków ochrony indywidualnej. Przykładem takiej integracji jest np. przemysłowy hełm ochronny zintegrowany z osłoną twarzy (środkiem ochrony oczu i twarzy) oraz nausznikami przeciwhałasowymi (ochronniki słuchu).
Integracja środków ochrony indywidualnej polega więc na połączeniu dwóch lub więcej rodzajów środków ochrony indywidualnej lub dołączenia elementów nie będących ŚOI, takich jak moduły elektroniczne zapewniające dodatkową funkcjonalność (np. monitorowanie parametrów fizjologicznych lub parametrów środowiska pracy).

Cechą charakterystyczną integracji środków ochrony indywidualnej jest to, że w większości przypadków polega ona na dołączaniu poszczególnych elementów (innych rodzajów środków ochrony indywidualnej lub np. modułów elektronicznych) do tzw. bazowego rodzaju środka ochrony indywidualnej. Przykładem jest przemysłowy hełm ochronny, który jest bazą, do której dołączane są takie elementy jak np. osłony twarzy lub ochronniki słuchu.

Integracja środków ochrony indywidualnej w oczywisty sposób wpływa na zmianę wymiarów zewnętrznych zintegrowanego modelu. Powoduje to zwiększenie naddatków wymiarowych wynikających ze stosowania zintegrowanych środków ochrony indywidualnej.

Ochrony zintegrowane
Półmaska filtrująca zintegrowana z goglami ochronnymi
Półmaska filtrująca zintegrowana z goglami ochronnymi
Zagrożenia
 • Mechaniczne
 • Optyczne
 • Inhalacyjne pyłowe (aerozole stałe i ciekłe)
Kalkulator naddatków wymiarowych
półmaski filtrującej zintegrowanej z goglami ochronnymi
Typ NW miara
antropo­metryczna
y2, x1, z1, o1
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y2, X1, Z1, O1
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do wysokości dla Y2 0.6 1.4
NW do szerokości dla X1 2.0 3.5
NW do głębokości dla Z1 4.5 6.2
NW do obwodu dla O1 8.7 11.2
Ochronniki słuchu zintegrowane z hełmem ochronnym
Ochronniki słuchu zintegrowane z hełmem ochronnym
Zagrożenia
 • Mechaniczne
 • Hałas powyżej poziomów dopuszczalnych
Kalkulator naddatków wymiarowych
ochronników słuchu zintegrowanych z hełmem ochronnym
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, x1, z1, o1
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, X1, Z1, O1
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do wysokości ciała człowieka dla Y1 4.5 6.5
NW do szerokości dla X1 6.5 9.0
NW do głębokości dla Z1 9.8 12.0
NW do obwodu dla O1 24.5 26.8
Modułowa osłona spawalnicza (kaptur, oraz gogle z automatycznym filtrem spawalniczym zintegrowane z osłoną twarzy)
Modułowa osłona spawalnicza (kaptur, oraz gogle z automatycznym filtrem spawalniczym zintegrowane z osłoną twarzy)
Zagrożenia
 • Mechaniczne
 • Optyczne
 • Termiczne
Kalkulator naddatków wymiarowych
modułowej osłony spawalniczej (kaptur, oraz gogle z automatycznym filtrem spawalniczym zintegrowane z osłoną twarzy)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y2, x1, z1, o1
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y2, X1, Z1, O1
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do wysokości ciała człowieka dla Y1 0.4 0.6
NW do wysokości dla Y2 5.1 6.0
NW do szerokości dla X1 3.5 4.5
NW do głębokości dla Z1 4.4 5.7
NW do obwodu dla O1 14.9 16.2
Siatkowa osłona zintegrowana z hełmem ochronnym
Siatkowa osłona twarzy zintegrowana z hełmem ochronnym
Zagrożenia
 • Mechaniczne
Kalkulator naddatków wymiarowych
siatkowej osłony twarzy zintegrowanej z hełmem ochronnym
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, y2, x1, z1, o1
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, Y2, X1, Z1, O1
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do wysokości ciała człowieka dla Y1 4.4 5.5
NW do wysokości dla Y2 11.4 13.6
NW do szerokości dla X1 10.6 13.3
NW do głębokości dla Z1 14.0 15.5
NW do obwodu dla O1 36.4 39.8

Więcej informacji o zintegrowanych środkach ochrony