Naddatki wymiarowe
wynikające ze stosowania środków ochrony oczu i twarzy

Środki ochrony oczu i twarzy

Środki ochrony oczu i twarzy powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie występuje ryzyko uszkodzenia wzroku lub urazów twarzy. Środki ochrony oczu i twarzy mają zastosowanie wobec następujących zagrożeń:

 • uderzenie (np. odpryski ciał stałych)
 • promieniowanie optyczne (np. promieniowanie powstające w procesach spawalniczych, olśnienie słoneczne, promieniowanie  laserowe)
 • pyły i gazy (np. pył węglowy lub aerozole szkodliwych substancji chemicznych)
 • krople i rozbryzgi cieczy (np. rozbryzgi powstające podczas przelewania substancji ciekłych)
 • stopione metale i gorące ciała stałe (np. odpryski stopionych metali powstające w procesach hutniczych)
 • łuk elektryczny (np. powstający podczas prowadzenia prac pod napięciem).

Środki ochrony oczu i twarzy dzielimy na cztery kategorie:

 • okulary ochronne,
 • gogle ochronne,
 • osłony twarzy,
 • osłony spawalnicze (do tej kategorii ochron  oczu zalicza się spawalnicze tarcze, przyłbice, gogle i kaptury).

Środki ochrony oczu wszystkich kategorii składają się z części przeziernej (wizjery, szybki, siatki lub filtry) oraz z ramki (okulary i gogle) lub korpusu wraz z nagłowiem (osłony).

W środkach ochrony oczu wymienionych  kategorii montuje się wizjery, szybki ochronne, siatki lub filtry (do grupy  filtrów zaliczamy: filtry spawalnicze, chroniące przed nadfioletem, chroniące  przed podczerwienią, chroniące przed olśnieniem słonecznym, filtry chroniące  przed promieniowaniem laserowym).

Ochrony oczu mogą występować samodzielnie lub być elementem  sprzętu ochrony układu oddechowego (wizjery w aparatach powietrzno-butlowych)  lub środków ochrony głowy (osłony montowane do przemysłowych hełmów  ochronnych).

EN166 (PN-EN 166: 2005 (EN 166: 2001))

Ochrona indywidualna oczu. Wymagania.

 

Norma stosowana jest dla wszystkich typów ochron oczu i twarzy, zawiera terminy i definicje, klasyfikację ochron oczu i twarzy, definiuje wymagania, metody badań (z powołaniem norm szczegółowych PN-EN 165, PN-EN 167, PN-EN 168, PN-EN 169, PN-EN 170, PN-EN 171, PN-EN 172, PN-EN 175, PN-EN 379, PN-EN ISO 8980 cz. 1-4) oraz sposoby znakowania.

  

Znakowanie filtra/soczewki obejmuje:

 • numer kodowy filtra wraz z oznaczeniem stopnia ochrony i zaciemnienia (dla soczewek o działaniu filtrującym)
 • symbol producenta
 • oznaczenie klasy optycznej
 • symbole wytrzymałości mechanicznej
 • symbole obszarów stosowania.

Znakowanie ramki/korpusu zawiera:

 • znak identyfikujący producenta
 • nr normy odniesienia PN-EN 166:2005
 • symbole obszarów stosowania.

Klasa optyczna - podawana obowiązkowo. Wyróżnia się 3 klasy:

 • Klasa 1 – nadające się do ciągłych prac. Tolerancja refrakcji (załamania) światła na poziomie +0.06 dioptrii
 • Klasa 2 – nadające się do prac okresowych nieciągłych. Tolerancja refrakcji na poziomie +0.12 dioptrii
 • Klasa 3 – do prac przygodnych, zakaz ciągłego noszenia. Tolerancja refrakcji +0.12/-0.25 dioptrii.
 

Odporność mechaniczna:

 • Brak oznaczenia – minimalna odporność na uderzenia
 • S – Podwyższona odporność na uderzenia (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 22 mm i minimalnej masie 43 g i przybliżonej prędkości 5.1 m/s)
 • F – Uderzenie o niskiej energii (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0.86 g i przybliżonej prędkości 45 m/s)
 • B – Uderzenie o średniej energii (odporność na uderzenie kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0.86 g lecącej z prędkością 120 m/s)
 • A – Uderzenie o wysokiej energii (odporność na uderzenia kulki stalowej o nominalnej średnicy 6 mm i minimalnej masie 0.86 g lecącej z prędkością 190 m/s), o K - odporność powierzchni na uszkodzenia (zarysowania) przez drobne cząsteczki.

Inne symbole związane z obszarem stosowania

 • N – odporność na zaparowanie (zaroszenie)
 • 8 – soczewki odporne na przywieranie stopionego metalu i przenikanie gorących ciał stałych (opcjonalne)
 • T – testy przeprowadzane w skrajnych temperaturach (-5°C, +55°C) (opcjonalne). UWAGA: A może być stosowane tylko do osłon twarzy, B może być stosowana do gogli i osłon twarzy, F może być stosowana do dowolnych środków ochrony oczu.
 • H – symbol wskazujący, że środek ochrony został zaprojektowany dla małej głowy
 • 3 – odporność na ciecze (krople i rozbryzgi)
 • 4 – Odporność na grube cząstki pyłu – pył o rozmiarze cząstek > 5µm
 • 5 – odporność na gaz i drobne cząstki pyłu – gazy, pary, aerozole, dym i pył o rozmiarze cząstek < 5µm
 • 8 – odporność na łuk powstający przy zwarciu elektrycznym
 • 9 – odporność na stopione metale i gorące ciała stałe
Środki ochrony oczu i twarzy
Przyłbica spawalnicza
Przyłbica spawalnicza
Zagrożenia
 • Mechaniczne
 • Optyczne
 • Termiczne
Kalkulator naddatków wymiarowych
przyłbicy spawalniczej
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, y2, x1, z1, o1
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, Y2, X1, Z1, O1
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do wysokości ciała człowieka dla Y1 3.5 6.2
NW do wysokości dla Y2 4.6 9.0
NW do szerokości dla X1 6.4 9.0
NW do głębokości dla Z1 9.6 12.1
NW do obwodu dla O1 28.0 31.0
Przeciwodpryskowa osłona twarzy
Przeciwodpryskowa osłona twarzy
Zagrożenia
 • Mechaniczne
 • Optyczne
 • Biologiczno-chemiczne
Kalkulator naddatków wymiarowych
przeciwodpryskowej osłony twarzy
Typ NW miara
antropo­metryczna
y1, y2, x1, z1, o1
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y1, Y2, X1, Z1, O1
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do wysokości ciała człowieka dla Y1 2.6 4.0
NW do wysokości dla Y2 5.4 8.7
NW do szerokości dla X1 5.9 7.2
NW do głębokości dla Z1 7.3 9.2
NW do obwodu dla O1 22.5 29.0
Gogle ochronne
Gogle ochronne
Zagrożenia
 • Mechaniczne
 • Optyczne
 • Biologiczno-chemiczne
Kalkulator naddatków wymiarowych
gogli ochronnych
Typ NW miara
antropo­metryczna
x1, z1, o1
[cm]
1 2 wymiar całkowity
X1, Z1, O1
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do szerokości dla X1 1.4 2.7
NW do głębokości dla Z1 2.3 3.1
NW do obwodu dla O1 7.0 8.5
Okulary ochronne
Okulary ochronne
Zagrożenia
 • Mechaniczne
 • Biologiczno-chemiczne
Kalkulator naddatków wymiarowych
okularów ochronnych
Typ NW miara
antropo­metryczna
x1, z1, o1
[cm]
1 2 wymiar całkowity
X1, Z1, O1
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do szerokości dla X1 0.6 1.0
NW do głębokości dla Z1 1.4 2.5
NW do obwodu dla O1 4.4 6.5

Więcej informacji o środkach ochrony oczu i twarzy