Naddatki wymiarowe
wynikające ze stosowania zestawów środków ochrony indywidualnej

Zestawy środków ochrony indywidualnej

Kompletne wyposażenie ochronne składa się z odzieży ochronnej, rękawic ochronnych, obuwia ochronnego, ochron głowy, ochronników słuchu (w obliczu zagrożeń hałasem) i ochron układu oddechowego (w przypadku zanieczyszczeń powietrza lub niedoboru tlenu).

Wybór ŚOI, jako skład kompletnego wyposażenia ochronnego uzasadniony jest poprzez wybór takich zestawów ŚOI, które są wymagane dla określonych zawodów, których dobór został wykonany przez specjalistów BHP na podstawie analizy zagrożeń i oceny ryzyka.

Do celów bazy danych wybrano kompletne wyposażenie ochronne dedykowane dla pracowników, którzy podczas wykonywanej pracy mają kontakt ze skumulowanymi zagrożeniami o zróżnicowanych czynnikach szkodliwych. Są to zagrożenia, takie jak: zagrożenia termiczne (wysokie i niskie temperatury), mechaniczne, fizyczne (optyczne) i biologiczno-chemiczne. Wśród zawodów, w których występują takie zagrożenia należy wymienić: ratowników górniczych, strażaków i spawaczy (pracownicy budowy, hali przemysłowych).

Ratownicy górniczy zajmują się udzielaniem pomocy górnikom oraz kopalniom, które zagrożone są zdarzeniami takimi jak pożar podziemny, wybuch gazów czy zawały skał. Środowisko pracy ratowników górniczych określa się jako niebezpieczne i uciążliwe. Praca ratownika górniczego jest to praca o najwyższym stopniu zagrożenia życia, wiąże się z oddziaływaniem skumulowanych zagrożeń takich jak gazy trujące, dym, brak tlenu, urazy mechaniczne, wysoka temperatura, wysoka wilgotność, porażenie prądem, wybuch. Wieloczynnikowe zagrożenia, które występują w warunkach akcji ratowniczej w górnictwie sprawiają, że konieczne jest zapewnienie ratownikowi odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Zestaw odzieży ochronnej składa się z zapinanej bluzy, spodni wykonanych z materiałów antyelektrostatycznych (zapobiegających powstaniu iskry oraz wybuchu) i trudnopalnych. Nieodłącznym elementem wyposażenia ochronnego ratownika górniczego jest sprzęt ochrony układu oddechowego, kask ochronny, rękawice o antyelektrostatycznych właściwościach oraz obuwie ochronne posiadające ochronę palców (podnoski metalowe lub tworzywowe) oraz wkładkę antyprzebiciową w podeszwie (metalową lub tworzywową) opcjonalnie odporność na olej. W przypadku wyposażenia ochronnego ratownika górniczego uwzględniono ochronny układu oddechowego w postaci maski pełnotwarzowej i aparatu tlenowego.

Strażacy wykonują działania ratunkowe, takie jak: gaszenie pożarów, ratowanie uczestników wypadków drogowych, biorą udział w  akcjach ratunkowych w przypadku skażenia chemicznego środowiska, czy zagrożenia epidemiologicznego. W trakcie pełnienia akcji ratunkowych z uwagi na ich szeroki zakres oraz występowanie wielu zagrożeń jednocześnie, strażacy są ubrani w zestawy ŚOI. W skład kompletnego wyposażenia wchodzą: odzież ochronna, składającą się z: kurtki o długości 3/4 i spodni, rękawice chroniące przed wysokimi temperaturami, buty strażackie i hełm strażacki. Każdy z tych środków ochrony jest wykonany z materiałów i w technologii, gwarantującej ochronę przed ogniem i wysoką temperaturą.

Spawacze (m.in. pracownicy budowy pracujący na stanowisku spawacza) są narażeni na oddziaływanie skumulowanych zagrożeń. Spawacz łączy lub przecina elementy konstrukcyjne wykonane ze stali, żeliwa, metali nieżelaznych, i ich stopów, wchodzące w skład maszyn, urządzeń, środków transportu, konstrukcji mostów, budynków, używając elektrycznego źródła ciepła. Dokonuje tego przez stopienie metalu w miejscu łączenia, z dodawaniem spoiwa, napawanie powierzchni warstwą stopionego materiału przy jednoczesnym topieniu podłoża. Wykonuje spawanie żużlowe, elektronowe i laserowe. Prace spawalnicze wykonywane są w różnych pomieszczeniach (obszernych halach, małych pomieszczeniach), często w obszarach o ograniczonej lub zamkniętej przestrzeni, takich jak: kanałach, zbiornikach, podwójnych dnach i komorach statków, we wnętrzu urządzeń technicznych,  na wysokości, w kopalniach oraz w budownictwie na otwartych przestrzeniach. Wśród zagrożeń i szkodliwych czynników środowiska pracy spawacza należy wymienić: czynniki mechaniczne, fizyczne i chemiczne oraz pyły. Wśród nich: porażenie prądem elektrycznym, bardzo wysoka temperatura i zagrożenie pożarem, urazy w wyniku oddziaływania roztopionych kropli metali, gorące elementy spawane (możliwość poparzeń rąk, twarzy, szyi i nóg), możliwość urazów mechanicznych oczu i twarzy (opiłki metali iskry i krople), możliwość urazów mechanicznych rąk i nóg i całego ciała (upadek elementów konstrukcyjnych, poślizgnięcia i inne), szkodliwe promieniowanie i praca w warunkach niedoświetlenia, pyły, związki chemiczne i dymy trujące i niebezpieczne (beryl, mangan, kadm, cynk, argon, hel, dwutlenek węgla, chrom, nikiel), zagrożenie wybuchem. Wyposażenie ochronne spawacza to: odzież ochronna składająca się z kurtki ¾, spodni na szelkach (ochronna przed czynnikami gorącymi i płomieniem, ochrona przed płynnymi chemikaliami, właściwości rozpraszające ładunki elektryczne oraz obuwie ochronne (właściwości mechaniczne, antyelektrostatyczne), rękawice ochronne i przyłbica spawalnicza. Ponadto stosowane są: fartuch i rękawy skórzane, stanowiące dodatkową ochronę przed skutkami procesu spawania.

Z dymami spawalniczymi związane są zarówno ostre, jak i chroniczne zagrożenia dla zdrowia. Istnieje również znaczne ryzyko uduszenia podczas spawania w ograniczonej przestrzeni, wówczas zalecane jest stosowanie sprzętu ochrony układu oddechowego.

Biorąc pod uwagę stosowanie zestawów ŚOI należy wziąć pod uwagę zwiększenie zewnętrznych całkowitych wymiarów użytkowników tych ŚOI. Wówczas mowa jest o sumarycznych, maksymalnych różnicach wymiarów (naddatkach wymiarowych), których wartości są istotne z punktu widzenia projektowania minimalnej, bezpiecznej przestrzeni niezbędnej do wykonywania zadań w środowisku pracy.

Strażak
NW wynikające ze stosowania kompletnego wyposażenia ochronnego (strażak)
NW wynikające ze stosowania kompletnego wyposażenia ochronnego (strażak)
Kalkulator naddatków wymiarowych
wynikających ze stosowania kompletnego wyposażenia ochronnego (strażak)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y, x1, z1, o1
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y, Y1, Y2, X1, Z1, O1
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do wysokości dla Y1 8.7 10.9
NW do wysokości dla Y2 3.0 5.4
NW do wysokości dla Y 12.2 14.9
NW do szerokości dla X1 9.2 11.8
NW do głębokości Z1* 5.0 6.8
NW do obwodu O1* 12.0 16.9
Ratownik górniczy
NW wynikające ze stosowania kompletnego wyposażenia ochronnego (ratownik górniczy)
NW wynikające ze stosowania kompletnego wyposażenia ochronnego (ratownik górniczy)
Kalkulator naddatków wymiarowych
wynikających ze stosowania kompletnego wyposażenia ochronnego (ratownik górniczy)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y, x1, z1, o1
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y, Y1, Y2, X1, Z1, O1
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do wysokości dla Y1 5.5 7.0
NW do wysokości dla Y2 2.5 4.0
NW do wysokości dla Y 8.8 10.5
NW do szerokości dla X1 1.5 2.7
NW do głębokości Z1* 1.9 2.7
NW do obwodu O1* 10.0 12.0
Spawacz
NW wynikające ze stosowania kompletnego wyposażenia ochronnego (spawacz)
NW wynikające ze stosowania kompletnego wyposażenia ochronnego (spawacz)
Kalkulator naddatków wymiarowych
wynikających ze stosowania kompletnego wyposażenia ochronnego (spawacz)
Typ NW miara
antropo­metryczna
y, x1, z1, o1
[cm]
1 2 wymiar całkowity
Y, Y1, Y2, X1, Z1, O1
[cm]
wymiar naddatku
[cm]
przyrost względny
[%]
minmaxminmaxminmax
NW do wysokości dla Y1 3.3 4.5
NW do wysokości dla Y2 2.0 3.9
NW do wysokości dla Y 5.9 8.4
NW do szerokości dla X1 2.8 4.7
NW do głębokości Z1* 2.7 4.3
NW do obwodu O1* 9.5 12.0

*) w przypadku stosowania butli tlenowych:

Więcej informacji o odzieży ochronnej